PREČÍTAJTE SI VIAC
Pomôže Vám Delta-Truck!

Náš spoľahlivý, precízny a rýchly tím odborníkov vám pomôže nájsť to správne vozidlo pre vašu nákladnú dopravu spolu s najvýhodnejšiu formu financovania.

Ak sa rozhodnete využiť naše služby, zaručujeme rýchle vybavenie formalít po ktorom môžete okamžite uzavrieť zmluvu. Následne je Vaše vozidlo možné odovzdať do 24 hodín.

Poistenie vozidla vybavíte na jednom mieste, z jednej ruky, či už ide o PZP alebo CASCO.

Prenájom alebo lízing úžitkových vozidiel?

S výnimkou jedného alebo dvoch vzácnych prípadov si spoločnosti nezaobstarávajú úžitkové vozidlá zaplatením plnej kúpnej ceny v hotovosti, ale využitím finančného nástroja. Zákazníci si teraz môžu vybrať z niekoľkých osvedčených foriem financovania, takže sa oplatí byť si vedomý hlavných vlastností a výhod jednotlivých finančných produktov.

Lízing

Operatívny lízing

Operatívny lízing sa odporúča pre tých, ktorí nechcú pokračovať v používaní prenajatého majetku po splatnosti lízingu, teda cieľom nie je nadobudnutie vlastníctva. Na konci tohto obdobia vlastníctvo zostáva u prenajímateľa. Doba financovania je 12-60 mesiacov.

Výhody operatívneho lízingu:


Finančný lízing

V prípade finančného lízingu možno nákup aktíva uskutočniť s minimálnymi počiatočnými nákladmi, pretože platba DPH súvisiaca s investíciou je rozdelená na celé obdobie financovania.

Počas doby financovania vlastníctvo majetku pripadá prenajímateľovi, ale je zahrnuté do kníh nájomcu, takže odpisovanie účtuje nájomca. Na konci doby financovania sa môže nájomca rozhodnúť či využije predkupné právo získať prenajatý majetok zaplatením zostatkovej hodnoty uvedenej v zmluve, alebo uplatní svoje práva menovať zákazníka a predá prenajaté aktívum priamo tretej strane za sumu zostatkovej hodnoty, alebo vráti majetok prenajímateľovi. Dĺžka financovania je 12-60 mesiacov.

Výhody finančného lízingu:

• DPH z kúpnej ceny zákazník neuhrádza na začiatku financovania, ale počas trvania financovania a môže byť vyrovnaná v súvislosti s kapitálovou časťou každej splátky.
• ak sa nájomca rozhodne využiť svoje predkupné právo, môže nadobudnúť vlastníctvo prenajatého majetku zaplatením zostatkovej hodnoty.


Prenájom

Na rozdiel od vyššie uvedených, pri prenájme vozidla nemusíte počítať so žiadnymi finančnými, účtovnými ani daňovými obavami. Okrem toho dlhodobý prenájom ponúka zákazníkom množstvo praktických výhod. Spoločnosť VIA Bérautó Kft. (VIARENT) zaručuje, že v prípade poruchy vykoná opravy v čo najkratšej lehote alebo zabezpečí náhradné vozidlo. K dispozícii je tiež celoeurópska asistenčná linka pomoci. Spoločnosť ponúka vozidlá do prenájmu od jedného dňa až na niekoľko rokov. Prostredníctvom prenájmu vozidiel môžu takto prevádzkovatelia flexibilne reagovať na sezónne požiadavky alebo náhle zvýšenie objednávky.

Forma nájmu zahŕňa aj úplnú administratívu, ktorá zákazníkom šetrí čas a peniaze. Mesačný poplatok zahŕňa poistenie, náklady na pneumatiky ako aj náklady na opravu resp. údržbu, takže prevádzkové náklady sú predvídateľné, tj. minimalizuje sa finančne riziko.Jednoročný nájom tiež umožňuje prevádzkovateľovi pracovať s vozidlami, ktoré aktuálne najviac vyhovujú jeho súčasným dopravným úlohám, čo tiež zvyšuje efektivitu.Navyše, toto všetko bez vysokého vlastného kapitálu, takže s minimálnym finančným rizikom. Z dôvodu relatívne prísnych podmienok hodnotenia úveru je prenájom vozidla pre začínajúce spoločnosti často najlepším alebo dokonca jediným spôsobom, ako získať nové vozidlá. Okrem toho spoločnosť VIA Bérautó Kft. (VIARENT) poskytuje k prenajatým vozidlám pokročilé telemetrické nástroje, ktoré dokážu priebežne vyhodnocovať výkonnosť vozidla a vodiča, čo tiež prispieva k efektívnejšej prevádzke. Navyše v prípade dlhodobého prenájmu spoločnosť VIA Bérautó Kft. (VIARENT) opatrí zovňajšok vozidla firemnou výzdobou podľa potrieb zákazníka

Rozhodnite sa podľa vašich potrieb a možností pre akúkoľvek formu financovania, Delta Group ponúka širokú škálu kooperácie s finančnými inštitúciami, aby poskytla optimálne riešenie pre rôzne lízingové varianty, ako aj pre prenájom vozidiel

Služby
3 roky predĺženej záruky
3 roky predĺženej záruky
bez výsledku
Vyhľadávanie