PREČÍTAJTE SI VIAC

Popredajná podpora

Pridajte sa k rodine Ford Trucks a získajte rýchly a spoľahlivý servis a údržbu na ochranu výkonnosti vášho vozidla, bezpečnosť a ďalší predaj. Odborníci spoločnosti Ford Trucks poznajú vaše vozidlo zvnútra aj zvonku. S ich profesionálnym a licencovaným servisom je vaše vozidlo bezpečné a kryté zárukou až do posledného náhradného dielu. Ford Trucks vás sprevádza na každom kroku, od výrobnej linky v továrni až po popredajnú údržbu."

Pravidelný servis

Zanedbanie požiadaviek na údržbu vášho vozidla môže viesť k jeho poškodeniu, zníženiu výkonu a vyšším nákladom na opravu. Sledujte počítadlo kilometrov a počítadlo hodín motora a využite garantovaný servis a ponúkané výmeny Ford Trucks.

Zabezpečte pravidelnú údržbu vášho vozidla. 

Zabráňte tomu, aby sa malé problémy zmenili na veľké problémy; chráňte seba a svoje vozidlo. Plne využívajte vašu záruku a chráňte hodnotu vášho vozidla pre opätovný predaj.

Stratégia pravidelného servisu spoločnosti Ford Trucks

Pre modely Ford Trucks existujú dva typy pravidelného servisu.

Inteligentná údržba motora

Štandardná mechanická údržba

Inteligentná údržba  motora využíva údaje zhromaždené snímačmi vášho vozidla na výpočet veku motorového oleja v riadiacej jednotke motora (ECU). Systém vás upozorní, keď je čas na servis motora.

Štandardná mechanická údržba zabezpečuje pravidelnú údržbu na základe počtu najazdených kilometrov vášho vozidla, počítadla hodín motora alebo času používania (podľa toho, čo nastane skôr).

Intervaly mechanickej údržby by nemali prekročiť obdobia uvedené nižšie. Pomáha to chrániť vás aj vaše vozidlo a zachovať jeho hodnotu pre opätovný predaj."

Pre nákladné vozidlá Ford Trucks pred 2016 MY 

Ťahače a cestné vozidlá - * 60 000 km / 1 rok (* podľa toho, čo nastane skôr)

Séria stavebných vozidiel - * 30 000 km / 750 pracovných hodín motora / 1 rok (* podľa toho, čo nastane skôr)

Pre nákladné vozidlá Ford Trucks  2016 MY

Ťahače a cestné vozidlá - *120,000 km /1 rok (*podľa toho, čo nastane skôr) 

Séria stavebných vozidiel - *60,000 km /2250 pracovných hodín motora / 1 rok (* podľa toho, čo nastane skôr)"

Na čo treba dávať pozor pri používaní vozidla Ford Trucks

Vzduchové a olejové filtre 

Pri základných obdobiach výmeny filtra vždy skontrolujte záručnú a servisnú príručku.

Používajte len olejové a vzduchové filtre schválené spoločnosťou Ford.

Dopĺňanie oleja 

Nepridávajte olej, kým hladina oleja neklesne pod značku min.

Nepoužívajte príliš veľa oleja a uistite sa, že hladina oleja neprekročí značku max.

Ak sa rozsvieti indikátor úrovne oleja, doplňte olej.

Motor 

Štartér používajte len pri zaradenom neutrály.

Postupujte podľa pokynov uvedených v návode na uvedenie motora do prevádzky.

Po štarte vozidla nezvyšujte otáčky motora, kým sa tlak oleja nezvýši.

Pre dosiahnutie najlepších trakčných výsledkov sa uistite, že vozidlo používate v zelenej zóne počítadla otáčok (1050-1600 ot./min.).

Pred zastavením motora nechajte bežať voľnobeh asi jednu minútu, aby ste sa uistili, že turbo je správne naolejované.

Pri vozidlách s automatickou prevodovkou sa snažte čo najviac šoférovať v automatickom režime."

Čerpadlo na vstrekovanie paliva

Uistite sa, že nastavenie vstrekovacieho čerpadla vášho vozidla bolo nastavené z výroby a zapečatené.

Nedovoľte, aby ho niekto okrem schválených servisných pracovníkov spoločnosti Ford Trucks zmenil alebo nahradil.

Brzdy 

Každý deň vyprázdnite kvapalinu zo vzduchových nádrží.

Uzávierka diferenciálu 

Obráťte sa na servisné stredisko, ak nie je zapnutá uzávierka diferenciálu vozidla a rozsvietia sa kontrolky uzávierky diferenciálu.

Nepoužívajte uzávierku diferenciálu pri rýchlostiach nad 20 km/h.

Výmena oleja 

Pred zdvihnutím kabíny skontrolujte, či je zatiahnutá ručná brzda, či má vozidlo zaradený neutrál a či je kapota vozidla otvorená."

Palivo 

Motor vášho vozidla bol navrhnutý tak, aby pracoval s kvalitou naftou EURO DIESEL EN590. Použitie lacnejšieho paliva môže poškodiť motor a jeho časti. Navyše, používanie lacnejšieho paliva skracuje životnosť našich motorov. Aby ste predišli problémom s palivom, použite kvalitnú naftu EURO DIESEL EN590.

Močovina 

Kamióny Ford Trucks s emisnými limitmi Euro 5 a Euro 6 majú systém SCR. Pri napĺnaní používajte iba močovinu, ktorá vyhovuje normám DIN 70070/ISO 22241-1. Do jednotky na skladovanie močoviny nepridávajte žiadne iné chemické látky.

Poznámka: Pre každú opravu, údržbu, servis alebo náhradné diely odporúčame navštíviť ktorúkoľvek z našich rozsiahlych sietí oficiálnych servisných miest, ktoré používajú originálne diely a služby Ford."

 
Popredajné služby
Údržbové balíky
Údržbové balíky
Záruka
Záruka
Manuály
Manuály
bez výsledku
Vyhľadávanie